Publikace

Ve své vydavatelské činnosti se Výtvarné centrum Chagall zaměřuje na umělecké publikace, především z oblasti výtvarného umění, ale i hudby a poezie. Stěžejní publikací je Slovník českých a slovenských výtvarných umělců v období od roku 1950 do roku 2010, který navazuje na Tomanův Slovník československých výtvarných umělců. Vydáno bylo jednadvacet dílů. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců získal hlavní cenu v soutěži SLOVNÍK ROKU 2011, kterou každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů. Slovník doplňují Signatury českých a slovenských výtvarných umělců.

Další částí vydavatelské činnosti jsou monografie o výtvarných umělcích, např. Jaroslavu Kapcovi, Vladimíru Vašíčkovi, Aljo Beranovi, Karlu Říhovském, Miroslavu Rybičkovi, Heleně Salichové, Antonínu Hálovi, Jindřichu Otipkovi nebo Františku Cundrlovi. Mimo výtvarnou oblast bylo vydáno 8 sbírek poezie, např. Karel Šer: Ještě se nám zdává, Petr Holý: Černá hodina a další a Melodie vzpomínek Vladimíra Brázdy.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců

Petr Pavliňák: František Cundrla – krajiny zadumané modři

František Cundrla patří k nejvýraznějším osobnostem české výtvarné kultury 2. poloviny dvacátého století. Jeho život a tvorba je spjata s rodnou Strážnicí a Slováckem, kde čerpal inspiraci pro svou tvorbu. V letech 1987 – 2009 byl docentem v Ústavu výtvarné tvorby na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Chagall, 2018                                      Cena: 395 Kč

Petr Pavliňák: Jindřich Otipka – malíř a pedagog

Jindřich Otipka patří k výrazným osobnostem výtvarného života druhé poloviny dvacátého století na Ostravsku. Jeho život a tvorba je spjata s moravskoslezským krajem, odkud především čerpal inspiraci pro svou tvorbu, a kde pedagogicky působil na Střední uměleckoprůmyslové škole stavební, vedl obor propagační výtvarnictví.

Chagall, 2018                                     Cena: 395 KčPetr Pavliňák: Strážnice a výtvarné umění

Kniha strážnického rodáka PhDr. Petra Pavliňáka mapuje vývoj výtvarného umění Strážnice a strážnického regionu – architektury, sochařství, malířství a dalších oborů – od nejstarších dob až po současnost. Kniha obsahuje barevné obrazové přílohy a slovník autorů.

Chagall, 2018                                                Cena: 395 Kč

Květoslav Kubala: Mizející Ostrava II.

Kniha navazuje na úspěšný projekt z roku 2012 a chce na další obrazové dokumentaci významného ostravského fotografa Květoslava Kubaly přiblížit veřejnosti historii Ostravy v období od konce druhé světové války až po rok 2000.

Chagall, 2014                                         

Květoslav Kubala: Mizející Ostrava

Kniha přináší na 240 celostránkových fotografiích široké veřejnosti historii Ostravy v období od konce druhé světové války až po rok 2000.

Chagall, 2012

Alena Malá, Petr Pavliňák: Signatury českých a slovenských výtvarných umělců

Kniha přináší 4 160 signatur a monogramů českých a slovenských autorů od nejstarších dob až po současnost.

Chagall, 2010


Petr Pavliňák: Helena Salichová

Rozsáhlá monografie pojednávající o životě a tvorbě této významné slezské umělkyně, která podrobně mapuje malířskou, grafickou, kreslířskou a ilustrační tvorbu, věnuje se literární i etnografické práci. Kniha obsahuje soupisy grafického a ilustračního díla a přehledy malířské a kreslířské tvorby.

Chagall, 2009                                                        CENA: 499 Kč


Petr Pavliňák: Antonín Hála – Příběh zmařeného talentu

Chagall, 2009


Tam za tou duhou...

Dopisy Miloše Kopeckého do Ameriky a fotografie Jerryho Pasternaka.

Chagall, 2004                                  Cena: 100 Kč


Petr Holý: Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš

Chagall, 2001                                             Cena: 50 Kč


Božena Nováková - Uprková: Besedy s Jožou Uprkou

ÚLK Strážnice a Chagall, 1996                      Cena: 120 Kč