PhDr. Petr Pavliňák

galerista, historik umění, malíř, fotograf


Narozen 8. 10. 1946 ve Strážnici. Studoval propagační výtvarnictví na SPŠS v Ostravě (1971-1976), teorii a dějiny kultury na FF UP v Olomouci (1977-1982, 1985 PhDr.), dějiny umění na FF UK v Praze (2000- 2002) a uměleckou fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě. Pracoval jako samostatný výtvarník, vedoucí propagačního oddělení  a vedoucí reprografického střediska v podnicích a organizacích Severomoravského kraje (Vítkovické železárny, Vratimovské papírny, Biocel Paskov apod.). Od 1990 je majitelem Výtvarného centra Chagall v Ostravě. Věnuje se galerijní, kurátorské a vydavatelské činnosti, odpovědný redaktor Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců. Zabývá se užitou grafikou a grafickým designem (autor loga SMCP Paskov, Výtvarného centra Chagall, Galerie Gaudeamus), plakátovou tvorbou, knižní grafikou (mj. katalogy Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky, Ostrava ve výtvarném umění, Český a slovenský kreslený humor, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I-XXI, J. Pasternak: Tam za tou duhou, Helena Salichová, Antonín Hála, Vítkovický zámek, Dolní Vítkovice dnes, Miroslav Rybička o životě umění a motocyklech, Strážnice a výtvarné umění, Jindřich Otipka – malíř a pedagog, František Cundrla – krajiny zadumané modři. Připravil všechny účasti Výtvarného centra Chagall na veletrhu umění Art Prague (2002- 2009). 

Ve volné tvorbě se od studentských let věnuje malbě, fotografii a volné grafice. V malířství zobrazuje nejen krajinu Beskyd, Jeseníků a Slovácka, ale také přírodu a její poetickou krásu, vytváří cykly krajin s výrazným motivem trav (Trávy a jiné fragmenty krajiny; Příběhy trávy). V posledních letech se do malby prolínají i zcela specifické tvůrčí aspekty, které mu přináší fotografie. Fotografický záběr je velmi široký. Sahá od dokumentární fotografie, portrétu a živé fotografie až k aranžované fotografii a aktu. Mnohokrát se umístil v soutěžích časopisů Fotografie-Magazín, PHOTO life i FotoVideo. Svými snímky doprovodil již tři sbírky básní Břetislava Uhláře a spolu s ním oslavuje ženskou krásu. Člen UVU ČR, Středočeského sdružení výtvarníků, Skupiny Chagall, byl členem Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě. Do roku 2021 soudní znalec v oboru výtvarné umění 20. století. V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění v Praze Evropskou cenu za podporu umění.

Nabídka obrazů Petra Pavliňáka

Celou nabídku můžete shlédnout 
Klepnutím sem

Z tvorby Petra Pavliňáka

Košík