O nás

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě je soukromá galerie, která vystavuje umělecká díla a zároveň se věnuje jejich prodeji. Výtvarné centrum Chagall zahájilo svou činnost před 9. září 1990 vernisáží výstavy ostravských umělců. Patří k nejstarším soukromým galeriím u nás. Nabízí rozmanitost výtvarných oborů a technik, zahrnující malbu, grafiku, fotografii, sochy, plastiky a skleněné objekty. Výtvarné centrum Chagall tvoří ucelený soubor služeb pro malíře a milovníky umění. V budově klienti najdou výstavní síň, prodejnu výtvarných potřeb, mohou využít službu rámování, paspartování, restaurování uměleckých děl, ale také soudního znalce v oboru Výtvarné umění 20. století. 

Svou činností, mnohostrannými aktivitami, šíří působnosti, ale hlavně kvalitou výstavních projektů galerie dávno přesáhla význam regionu. V minulosti firma zřizovala galerie po celé ČR. Dnes Výtvarné centrum Chagall zřizuje dvě pobočky, a to v Ostravě, kde provozuje Autorskou výstavní síň a Prodejní galerii, a v Brušperku. Galerie prezentuje díla předních českých a zahraničních autorů, návštěvníci v minulosti mohli zhlédnout výstavy E. Ovčáčka, V. Komárka, V. Suchánka, F. Grosse, J. Baucha, F. Tichého, K. Lhotáka, J. Koláře, B. Kolářové, O. Zoubka, J. Lieslera, J. Istlera, K. Kodeta, J. Saudka. Za pozornost stojí výstavy: Ostrava ve výtvarném umění v roce 1999 a 2007, Erotika ve slovenském výtvarném umění v roce 1999, Výstava skupiny 42 v roce 1995, či Výtvarné doteky visegrádské čtyřky v roce 2001. Značné oblibě se těší velké výstavní projekty. V rámci Výtvarného centra Chagall je možné uvést připomínku díla Heleny Salichové. V Moravskoslezském kraji byly vystaveny její grafiky, kresby a malby. S velkým úspěchem se setkala i fotografická výstava Mizející Ostrava. Pozornost si ale zaslouží i projekty Mařák a mařákovci, Česká krajinomalba nebo Ostrava ve výtvarném umění. 

Výtvarné centrum Chagall se zabývá také vydavatelskou činností. S mimořádným úspěchem se setkal Slovník českých a slovenských výtvarných umělců od roku 1950 do roku 2010 (obsahuje 21 dílů). Doplňující publikací jsou Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Byla vydána také řada monografií (mj. Miroslav Rybička, Helena Salichová, Antonín Hála, František Cundrla), katalogy, básnické sbírky, fotografické publikace (Mizející Ostrava). Každoročně se galerijní prostory Výtvarného centra Chagall otevírají návštěvníkům Ostravské muzejní noci, do které se zapojují instituce po celém městě. V rámci muzejní noci je Výtvarné centrum Chagall otevřeno až do pozdních nočních hodin. 

PhDr. Petr Pavliňák

Historik umění, soudní znalec, fotograf, malíř, galerista 

Narozen 8. 10. 1946 ve Strážnici. Studoval propagační výtvarnictví na SPŠS v Ostravě (1971-1976), teorii a dějiny kultury na FF UP v Olomouci (1977-1982, 1985 PhDr.), dějiny umění na FF UK v Praze (2000- 2002) a uměleckou fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě. Pracoval jako samostatný výtvarník, vedoucí propagačního oddělení  a vedoucí reprografického střediska v podnicích a organizacích Severomoravského kraje (Vítkovické železárny, Vratimovské papírny, Biocel Paskov apod.). Od 1990 je majitelem Výtvarného centra Chagall v Ostravě. Věnuje se galerijní, kurátorské a vydavatelské činnosti, odpovědný redaktor Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců. Zabývá se užitou grafikou a grafickým designem (autor loga SMCP Paskov, Výtvarného centra Chagall, Galerie Gaudeamus), plakátovou tvorbou, knižní grafikou (mj. katalogy Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky, Ostrava ve výtvarném umění, Český a slovenský kreslený humor, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I-XXI, J. Pasternak: Tam za tou duhou, Helena Salichová, Antonín Hála, Vítkovický zámek, Dolní Vítkovice dnes, Miroslav Rybička o životě umění a motocyklech, Strážnice a výtvarné umění, Jindřich Otipka – malíř a pedagog, František Cundrla – krajiny zadumané modři. Připravil všechny účasti Výtvarného centra Chagall na veletrhu umění Art Prague (2002- 2009). 

Ve volné tvorbě se od studentských let věnuje malbě, fotografii a volné grafice. V malířství zobrazuje nejen krajinu Beskyd, Jeseníků a Slovácka, ale také přírodu a její poetickou krásu, vytváří cykly krajin s výrazným motivem trav (Trávy a jiné fragmenty krajiny; Příběhy trávy). V posledních letech se do malby prolínají i zcela specifické tvůrčí aspekty, které mu přináší fotografie. Fotografický záběr je velmi široký. Sahá od dokumentární fotografie, portrétu a živé fotografie až k aranžované fotografii a aktu. Mnohokrát se umístil v soutěžích časopisů Fotografie-Magazín, PHOTO life i FotoVideo. Svými snímky doprovodil již tři sbírky básní Břetislava Uhláře a spolu s ním oslavuje ženskou krásu. Člen UVU ČR, Středočeského sdružení výtvarníků, Skupiny Chagall, byl členem Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě. Soudní znalec v oboru výtvarné umění 20. století. V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění v Praze Evropskou cenu za podporu umění.

Z tvorby Petra Pavliňáka

0

Košík