Milan Dobeš, 
Jiří Kolář
5. 1. 2023 – 28. 2. 2023

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

Milan Dobeš, 
Jiří Kolář

5. 1. – 28. 2. 2023

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

SÁRA SAUDKOVÁ
fotografie

VÝBĚR VYSTAVOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

JAN SAUDEK
fotografie

VÝBĚR VYSTAVOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

MONIKA VÁVRŮ
FOTOGRAFIE

13. 1. – 30. 3. 2023

Výtvarné centrum Chagall v Brušperku

JAN DOLEJŠÍ
OBRAZY

12. 1. – 8. 3. 2023

Košík