JAROSLAV LANÍK
ČERNÁ LABUŤ
1. 9. 2022 – 11. 10. 2022

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

JAROSLAV LANÍK
Černá labuť

surrealismus dnešního ostravska

1. 9. – 11. 10. 2022

VÝBĚR VYSTAVOVANÝCH DĚL   

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

SÁRA SAUDKOVÁ
fotografie

Výstava prodloužena

VÝBĚR VYSTAVOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

JAN SAUDEK
fotografie

VÝBĚR VYSTAVOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Výtvarné centrum Chagall v Brušperku

MAREK OŽANA

Obrazy z mého života

5. 9. – 9. 11. 2022

Košík