KITZBERGER
Igor / Ingrid / Kristian / Sebastian / Václav

 Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall v Ostravě nebo online na webových stránkách chagall.cz/kitzberger/. 

Výstava potrvá od 29. 10. do 31. 12. 2020.

PŘEHLED VYSTAVOVANÝCH DĚL          VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Není mnoho uměleckých dynastií, ve kterých se dědí talent a umělecké mistrovství z otce na syna a ještě méně je uměleckých rodin, které mohou v několika generacích prezentovat své umění současně na jedné výstavě. V případě umělecké rodiny Kitzbergerových tomu tak je. Po výstavě v roce 2018, kdy se neplánovaně a postupně k původně připravované výstavě Igora Kitzbergera přidali synové Kristian a Sebastian a nakonec i otec Václav, je současný projekt cíleně zaměřen na tvorbu celé rodiny, tedy vedle jmenovaných i architektky Ingrid Kitzbergerové. 

IGOR KITZBERGER /1963/

Studoval obor umělecký kovář na Střední umělecké škole v Trutnově a sochařství u prof. Jána Kulicha na Vysoké škole výtvarných umění  v Bratislavě, stipendijní pobyty 1987 v Perugii a 1992 v Benátkách. Věnuje se figurálnímu a reliéfnímu sochařství, pracuje výhradně z kovu. Navazuje na rodovou kovářskou tradici, plastiky vznikají kombinací různých sochařských a kovářských postupů a technologií. Složitý proces povrchových úprav dotváří plastiky tak, že na nich nacházíme zlato, stříbro i patinu zeleně a modří. Figury z bronzu jsou svařované, což dává možnost manipulovat s pohyby figur až na hranici absurdna. Sochy vyjadřují i naše emoce, smutek, beznaděj, ale i radost. Mezi obdivované sochy patří Paganini, kterého ztvárnil několikrát. Je to Paganini soustředěný před houslovým koncertem, ale i Paganini naprosto vyčerpaný po sólovém výkonu. Velmi obdivujeme jeho šašky, žongléry anebo herecké společnosti.

Sám kdysi napsal: "Byla to snaha vyjádřit plastikou labyrint lidských vlastností, zejména těch horších, v podivných potvorstvích. U Mimů a Hereckých společností se mi podařilo přiblížit k nitru toto problému. U každé plastiky mi jde především o myšlenku, o lidský náboj.  Přitom nechávám materiál víc promlouvat. Mám respekt před každým materiálem, ať je to dřevo, kámen, keramika nebo kov." 

Václav Kitzberger /1940/

Vyučil se uměleckému kovářství u kovářského mistra Holuba, v roce 1987 si otevřel svou vlastní kovářskou dílnu a v letech 1982-1992 spolupracoval s Valašským muzeem v přírodě a jeho díla jsou ceněna nejen u nás, ale i v cizině. Věnuje se tvorbě kovaných soch s tématikou lidových postav, hudebníků a jiných námětů.

Sebastian Kitzberger

Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí. Po jejím dokončení pokračoval ve studiu skla na UMPRUM Praha v Atelieru Sklo pod vedením Ronyho Plesla. Sebastiánův rukopis je specifický – do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností. Nejvýraznějším prvkem práce tohoto výtvarníka je dokonale řemeslně zvládnuté dekorativní broušení. Neobvyklost jeho práce přispěla i k několika významným oceněním ať už k vítězství v Junior Glass Match Sanssouci 2011, nebo ocení Talent Card v rámci Designbloku  2014.

Kristián Kitzberger /1990/

Studoval 2009–2013 SUPŠ Turnov – Obor umělecký kovář (ak. soch. Jan Mastník, Jaroslav Válek), 2013 - 2017 UMPRUM Praha – Ateliér sochařství, od roku 2018 UMPRUM Praha  Ateliér  intermediální  konfrontace. Od roku 2008 se účastnil několika mezinárodních setkání uměleckých kovářů Hefaiston, na kterých získal v roce 2013 ocenění - 1. místo za soubor vystavených děl v kategorii volná tvorba a komorní plastika, a v roce 2016 mimořádnou cenu za dílo Úděl života jako hra osudu. V letech 2015–2016 absolvoval dvě mezioborové stáže na UMPRUM : Ateliér K.O.V u Evi Eisler a Ateliér sklo u Ronyho Plesla. Ve své práci vyjadřuje současné ekologické, politické a sociální poselství a otázky konzumizmu, které reflektuje metaforami a symboly v kovové plastice.

Ingrid Kitzbergerová

Akademická architektka, galeristka a kurátorka výstav. Studovala architektonickou tvorbu na VŠVU v Bratislavě / 1990 /, věnovala se architektonické tvorbě a designu kovaného nábytku, realizovala interiér prodejny uměleckého kovu KUK v Rožnově pod Radhoštěm a jiné. Získala Cenu Slovenského fondu výtvarných umění za výtvarně - architektonické ztvárnění archeologického Villa Rustica v Bratislavě / 1988 /, Cenu katedry architektury VŠVU v Bratislavě / 1990 / a jiné. 

0
 .