Výtvarné centrum Chagall pořádá výstavu

ŠEDESÁTÁ AŽ DEVADESÁTÁ

Výstava potrvá od 29. 6. 2017 do 6. 9. 2017

Druhá polovina dvacátého století se ve výtvarném umění vyznačuje snahou o hledání a nalézání nových směrů a postupů, které by co nejlépe odrážely proměny společnosti i samotného umění. Jejich neúplný výčet zahrnuje novou figuraci, informel, abstraktní umění, lettrismus, koláž, minimalismus, kinetické umění, op-art, pop-art, konceptuální umění, akční umění, happening, instalace, performance, body art, land art a mnohé další směry, proudy a tendence. 

Severomoravská výtvarná scéna druhé poloviny dvacátého století měla ve svém středu řadu výrazných osobností, které se výrazně podíleli na vývoji české výtvarné kultury. Jedním z nejvýraznějších představitelů lettrismu je od 60. let až po současnost Eduard Ovčáček. Lettrismus jako umělecký směr se uplatnil zejména v literatuře a malířství. Jako základní výrazový prvek používá písmo. Lettrismus zase ovlivnil umělecké hnutí jako byl například fluxus či konceptualismus. Českými nejznámějšími představiteli jsou vedle Eduarda Ovčáčka Jiří Kolář, Karel Trinkewitz, Jiří Valoch, Josef Hiršal, Ladislav Novák, či Miloš Urbásek. Podobně jako většina těchto českých a slovenských umělců, kteří na přelomu 50. a 60. let vytvářeli specifickou československou tvář umění, také Eduard Ovčáček se později vracel ke konkrétním formám zobrazování. Od poloviny 60. let se zabývá vizuální poezií a písmové znaky (tzv. grafémy) používá k záznamu slov i jako šifry nebo uspořádané sestavy jednotlivých liter. V této době získal secesní kovové raznice písmen, které pak vtiskoval do grafické desky, vypaloval do povrchu papíru a dřeva nebo vtlačoval jako plošné reliéfy do vrstev ručního papíru. Fenoménu a problematice písma se věnuje dodnes. Stal se tak nejdůslednějším českým představitelem tohoto výtvarného směru. 

Letrismus byl součástí informelu - umění vyjadřující spontánnost projevu a svobodu. Kompozičně pracuje Informel s nejjednoduššími abstraktními tvary, které expresivně dotváří. Informel je spojován s uměním Art Brut. Umělci čerpali inspiraci ve své mysli. V Čechách je za blízkou Informelu pokládána například zralá tvorba malíře Mikuláše Medka. Výrazným představitelem informelu z našeho regionu je Antonín Tomalík, rodák z Jablunkova. 

Výstava ve Výtvarném centru Chagall chce na některé uváděné tendence a především na jejich představitele a charakteristická díla poukázat co nejširším výběrem a široké veřejnosti představit především dvojrozměrné artefakty v grafických a malířských technikách. Na výstavě se tak setkáme s díly Naděždy Synecké, Emanuela Ranného, Dany Puchnarové, Kamily Ženaté, Jaroslava Ruska, Eduarda Ovčáčka, Bereniky Ovčáčkové, Jaroslava Kaisera, Pavla Roučky, Václava Zikmunda, Jaroslava Kováře, Vladimíra Vašíčka, Karla Demela, Ladislava Čepeláka, Vladimíra Suchánka, Naděždy Plíškové a celé řady dalších autorů.Výběr z vystavovaných uměleckých děl

Výběr je pravidelně aktualizován a doplňován.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

V případě zájmu o umělecké dílo klikněte na "KOUPIT". 

Neváhejte nás kontaktovat a to buď mailem na adresu chagall@chagall.cz nebo telefonicky. 

 

Karel Demel

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 31 × 47 cm, signováno PD

 

cena: 4 500 Kč

 

               

 


 

 

Pavel Hlavatý

HOMMAGE JACEK MELCZEWSKI

kombinovaná technika, 26 × 39 cm, signováno PD

 

cena: 2 500 Kč

 

       

               

 


Karel Haruda

A. PÄRT "LITANY"

olej, 35 × 26 cm, signováno LD, 2004

 

 

      PRODÁNO 


 

Peter Augustovič

HMOTNÉ SVETLÁ

kombinovaná technika, 56 × 40 cm, signováno PD, 1991

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Pavel Roučka

V POHYBU

litografie, 54 × 38 cm, signováno uprostřed, 1986

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Vladimír Vašíček

VESNICE

tempera, 40 × 58 cm, signováno LD, 1961

 

 

       PRODÁNO 


 

Dana Puchnarová

ČERVENÁ SFÉRA

kombinovaná technika, 65 × 50 cm, signováno PD, 1997

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Dana Puchnarová

MODRÁ SFÉRA

kombinovaná technika, 65 × 50 cm, signováno PD, 1997

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jana Jemelková

RYTMY II.

suchá jehla, 30 × 31 cm, signováno PD, 1985

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Bohumil Eliáš st.

MIKROSVĚT

kresba tužkou, 35 × 32 cm, signováno uprostřed, 2004

 

cena: 2 000 Kč

 

       

 

 

Peter Augustovič

MONUMENT I.

kombinovaná technika, 56 × 40 cm, signováno PD, 1991

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

 

Jana Králová

CESTA KE SVĚTLU

serigrafie, 59 × 40 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

               

 


 

 

Jana Glasnáková

TVARY

serigrafie, 59 × 42 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       

               

 


Zdena Oberthorová

JINÉ SVĚTY

litografie, 46 × 34 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Zbyněk Janáček

POCTA M. ROTHKOVI

serigrafie, 41 × 41 cm, signováno PD, 1996

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Zdena Hochmanová

KÁMEN

serigrafie, 52 × 36 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Jaroslav Kaiser

FLORA

serigrafie, 49 × 35 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Jana Kubínová

PROMĚNY

serigrafie, 40 × 50 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


Hermína Melicharová

AETHER

dřevořez, 52 × 22 cm, signováno PD

 

cena: 600 Kč

 

       


 

Markéta Králová

STAV II.

lept, 40 × 30 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Václav Kabát

ROZHOVORY

lept, 25 × 43 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč 

       

 

 

Jana Kubínová

PROMĚNY

litografie, 40 × 49 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


 

 

Blanka Votavová

OZVĚNY VEČERA

akvatinta, 48 × 40 cm, signováno PD, 1994

 

cena: 1 200 Kč

 

               

 


 

 

Alena Laufrová

OHROŽENÍ

lept, 50 × 43 cm, signováno PD

 

cena: 1 200 Kč

 

       

               

 


Lenka Vojtová

ROZJÍMAVÁ HLAVA

lept, 60 × 40 cm, signováno PD, 1993

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Cyril Chramosta

RYBÁŘ

litografie, 47 × 64 cm, signováno PD, 1966

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

Adam Návratil

JIŽ STAŘÍ ŘEKOVÉ...

serigrafie, 87 × 46 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Marie Králová

ZVLNĚNÁ HLADINA

lept, 79 × 26 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Naděžda Synecká

KOMPOZICE

kombinovaná technika, 86 × 65 cm, signováno uprostřed

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

Kamila Ženatá

KAMENY

suchá jehla, 64 × 49 cm, signováno PD, 1991

 

cena: 2 500 Kč

 

       


 

Berenika Ovčáčková

EROTIKA

serigrafie, 64 × 81 cm, signováno PD

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Jan Exnar

HLAVA

kombinovaná technika, 90 × 64 cm, signováno PD

 

cena: 2 000 Kč

 

       

 

 

Jaroslav Chudomel

KRAJINA

linoryt, 50 × 70 cm, signováno PD, 1981

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

 

Stanislav Balko

REKOGNOSKACIA NOVÝCH RUŽOVÝCH HORIZONTOV

 serigrafie, 62 × 84 cm, signováno PD

 

cena: 1 900 Kč

 

               

 


 

 

Berenika Ovčáčková

DOMA

serigrafie, 64 × 89 cm, signováno PD

 

cena: 2 000 Kč

 

       

               

 


Ilona Kačorová

MANOSCRITTO

serigrafie, 54 × 70 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Milan Adámek

KRUŽÍTKO

serigrafie, 84 × 61 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Emanuel Ranný

STOPY I.

lept, 89 × 70 cm, signováno PD, 1989

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

Emanuel Ranný

STOPY II.

lept, 89 × 70 cm, signováno PD, 1989

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

 

Ladislav Zívr

FIGURA

litografie, 18 × 11 cm, signováno uprostřed

 

cena: 2 000 Kč

 

               

 


 

 

Ladislav Zívr

FIGURA

litografie, 18 × 11 cm, signováno uprostřed

 

cena: 2 000 Kč

 

       

               

 


Albín Brunovský

LETNÍ PŘEDSTAVA I.

lept, 9 × 12 cm, signováno uprostřed, 1978

 

cena: 10 000 Kč

 

       


 

Albín Brunovský

PANENKY

lept, 10 × 7 cm, signováno uprostřed, 1978

 

cena: 8 000 Kč

 

       


 

 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

monotyp, koláž, 73 × 55 cm, signováno uprostřed

 

cena: 900 Kč

 

               

 


 

 

Jolana Jemelková

BEZ NÁZVU

serigrafie, 55 × 79 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       

               

 


Zdeněk Mlčoch

POSLEDNÍ PADLÝ

litografie, 44 × 33 cm, signováno PD

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

Bohumil Eliáš

DUHA

litografie, akvarel, 57 × 71 cm, signováno PD

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

PETER VYDLUNI

Bez názvu

kombinovaná technika, 54 × 82 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Rostislav Novák

NAHORU A DOLŮ

litografie, 83 × 62 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Alois Kračmár

NEON II.

kombinovaná technika, 100 × 70 cm, signováno PD

 

cena: 5 500 Kč

 

       


 

Berenika Ovčáčková

BEZ NÁZVU

serigrafie, 59 × 72 cm, signováno PD

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Libuše Stratilová

ZLATÝ OBLAK

monotyp, linoryt, 68 × 48 cm, signováno PD

 

 

      PRODÁNO 


 

Libuše Stratilová

ZIMNÍ BOUŘE

monotyp, linoryt, 68 × 48 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       

 

 

Vladimíř Fuka

MODRÁ KOMPOZICE

serigrafie, 57 × 58 cm, signováno PD

 

cena: 500 Kč

 

       


 

 

Zbyněk Janáček

GRAFIKA PRO M. ROTHKA

serigrafie, 41 × 41 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

monotyp, koláž, 73 × 55 cm, signováno uprostřed

 

cena: 900 Kč

 

       


 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

monotyp, koláž, 73 × 55 cm, signováno uprostřed

 

cena: 900 Kč

 

       


 

 

Zbyněk Janáček

GRAFIKA PRO M. ROTHKA

serigrafie, 41 × 41 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jan Rajlich

ZNAKY – SVĚTY

serigrafie, 85 × 60 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       

 

 

Patrik Nový

FAST FOOD ART

serigrafie, 76 × 61 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Martin Bouda

MLHA V LESE

litografie, 49 × 65 cm, signováno PD, 1993

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Ondřej Michálek

NALEZENCI

kombinovaná technika, 49 × 69 cm, signováno PD, 1998

 

cena: 2 500 Kč

 

       

 

 

 

 

Alois Kračmar

NEON III.

kombinovaná technika, 100 × 70 cm, signováno PD, 1998

 

cena: 2 500 Kč

 

       

 

 

Věra  Krumphanzlová

KORÓNA ZNAKI

litografie, 50 × 66 cm, signováno PD

 

cena: 2 500 Kč

 

       


 

Ondřej Michálek

ODPOČINEK

linoryt, sítotisk, 59 × 83 cm, signováno PD, 1996

 

cena: 3 000 Kč

 

       

 

 

Ondřej Michálek

BEZ NÁZVU

linoryt, sítotisk, 59 × 83 cm, signováno PD, 1996

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

monotyp, koláž, 78 × 55 cm, signováno uprostřed

 

cena: 900 Kč

 

       

 

 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

monotyp, koláž, 78 × 55 cm, signováno uprostřed

 

cena: 900 Kč

 

       

 

 

Vojtěch Kolenčik

STENA

kombinovaná technika, 52 × 35 cm, signováno PD, 1989

 

cena: 1 700 Kč

 

       


 

 

Blanka Votavová

ESEJ III.

akvatinta, suchá jehla, 41 × 30 cm, signováno, 1998

 

cena: 800 Kč

 

       

 

 

 

Hana Dubšíková

ZÁNIK

linoryt, 63 × 45 cm, signováno PD, 1996

 

cena: 800 Kč

 

       

 

 

Jan Jemelka

LET

dřevořez, tempera, 40 × 53 cm, signováno PD, 1994

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Marie Štecherová

JASNÁ CHVÍLE

suchá jehla, 28 × 50 cm, signováno PD, 198

 

cena: 900 Kč

 

       


 

Libuše Stratilová

HOŘÍCÍ KEŘ

monotyp, linoryt, 43 × 33 cm, signováno PD

 

cena: 1 200 Kč

 

       

 

 

Jaroslav Kovář

BEZ NÁZVU

lept, 47 × 49 cm, signováno LD

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Pavol Michalič

PRELET

litografie, 84 × 61 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jan Jemelka

VZLETY A SPÁLENIŠTĚ

dřevořez, tempera, 44 × 53 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jana Neumanová

PANTA RHEI

litografie, 63 × 45 cm, signováno PD

 

cena: 600 Kč

 

       


 

Marie M. Šechtlová

BALET

litografie, 59 × 45 cm, signováno uprostřed

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jana Jemelková

V MLHÁCH II.

kombinovaná technika, 48 × 34 cm, signováno PD

 

cena: 1 200 Kč

 

       

 

 

Jana Kasalová

VÍTĚZ

suchá jehla, 45 × 34 cm, signováno PD

 

cena: 700 Kč

 

       


 

Alena Laufrová

VZPOMÍNÁNÍ

suchá jehla, 49 × 38 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       

 

 

Miloslav Hlaváček

CHAOS

litografie, 37 × 51 cm, signováno PD

 

 

      PRODÁNO 


 

Pavel Horák

TŘI KLOBOUKY V ANGLICKÉ KRAJINĚ

serigrafie, 51 × 41 cm, signováno PD

 

 

       PRODÁNO 


 

Karel Beneš

MASOPUSTNÍ MASKA

litografie, 50 × 40 cm, signováno uprostřed

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA

suchá jehla, 23 × 15 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

          


 

Vladimír Šavel

LIST Z BOHOSUDOVA

litografie, 48 × 38 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Zdeněk Mlčoch

BEZ NÁZVU

litografie, 44 × 33 cm, signováno PD

 

cena: 700 Kč

 

       


 

Hynek Janošek

BEZ NÁZVU

akvatinta, 29 × 41 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

              


 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA

suchá jehla, 23 × 15 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

          


 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA

suchá jehla, 23 × 15 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

          


 

Helena Štecherová

EINSTEINŮV MOZEK

suchá jehla, 35 × 30 cm, signováno PD

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

Jiří Habarta

BEZ NÁZVU

litografie, 38 × 37 cm, signováno PD

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Jiří Eliška

VÝMĚNA ROLÍ

litografie, 43 × 18 cm, signováno uprostřed

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Josef Ruszelák

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 12 × 7 cm, signováno uprostřed

 

cena: 500 Kč

 

       


 

Josef Ruszelák

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 17 × 11 cm, signováno uprostřed

 

cena: 500 Kč

 

       


 

Josef Ruszelák

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 29 × 24 cm, signováno uprostřed

 

cena: 700 Kč

 

       


 

Jaroslav Kapec

ČERNÁ DIAGONÁLA

serigrafie, 56 × 37 cm, signováno uprostřed

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Jaroslav Sůra

OBĚŤ

serigrafie, 43 × 28 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       


 

Eva Vlasáková

NA MOSTĚ...

kombinovaná technika, 50 × 38 cm, signováno PD

 

cena: 1 000 Kč

 

       

 

 

 

© Chagall 2017