František Cundrla – krajiny zadumané modři


František Cundrla - malíř, kreslíř, ilustrátor a pedagog - patří k nejvýraznějším osobnostem české výtvarné kultury 2. poloviny dvacátého století. Jeho život a tvorba je spjata s rodnou Strážnicí a Slováckem, kde čerpal inspiraci pro svou tvorbu. Podílel se na výchově mladé generace výtvarníků a architektů, pedagogicky působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a od roku 1981 na ČVUT v Praze, v letech 1987 – 2009 byl docentem v Ústavu výtvarné tvorby na Fakultě architektury ČVUT v Praze.  Rozsah 108 stran, 130 barevných obrazových příloh. 

Cena 399 Kč.

 

© Chagall 2018