Výtvarné centrum Chagall pořádá výstavu

ČESKÁ GRAFICKÁ TVORBA

Výstava potrvá od 28. 6. 2018 do 5. 9. 2018

České grafické umění má své kořeny v minulých staletích. Mezi nejslavnější patřil Václav Hollar, který dospěl k pozoruhodné přesnosti, jemnosti, citlivosti a velkorysosti projevu. Položil základ české grafické školy na nějž pak navazovala škola Julia Mařáka a Maxe Švabinského. V roce 1917 založila skupina grafiků Sdružení umělců grafiků Hollar, kolem kterého se soustředila plejáda umělců, jež formovali tvář moderní české grafiky do podoby, která dnes vzbuzuje respekt v evropském i světovém měřítku.

 Druhá polovina dvacátého století se ve výtvarném umění vyznačuje snahou o hledání a nalézání nových směrů a postupů, které by co nejlépe odrážely proměny společnosti i samotného umění. Jejich neúplný výčet zahrnuje novou figuraci, informel, abstraktní umění, lettrismus, koláž, minimalismus, kinetické umění, op-art, pop-art, konceptuální umění, akční umění, happening, instalace, performance, body art, land art a mnohé další směry, proudy a tendence. 

Severomoravská výtvarná scéna druhé poloviny dvacátého století měla ve svém středu řadu výrazných osobností, které se výrazně podíleli na vývoji české výtvarné kultury. Jedním z nejvýraznějších představitelů lettrismu je od 60. let až po současnost Eduard Ovčáček. Lettrismus jako umělecký směr se uplatnil zejména v literatuře a malířství. Jako základní výrazový prvek používá písmo. Lettrismus zase ovlivnil umělecké hnutí jako byl například fluxus či konceptualismus. Českými nejznámějšími představiteli jsou vedle Eduarda Ovčáčka Jiří Kolář, Karel Trinkewitz, Jiří Valoch, Josef Hiršal, Ladislav Novák, či Miloš Urbásek. Podobně jako většina těchto českých a slovenských umělců, kteří na přelomu 50. a 60. let vytvářeli specifickou československou tvář umění, také Eduard Ovčáček se později vracel ke konkrétním formám zobrazování. Od poloviny 60. let se zabývá vizuální poezií a písmové znaky (tzv. grafémy) používá k záznamu slov i jako šifry nebo uspořádané sestavy jednotlivých liter. V této době získal secesní kovové raznice písmen, které pak vtiskoval do grafické desky, vypaloval do povrchu papíru a dřeva nebo vtlačoval jako plošné reliéfy do vrstev ručního papíru. Fenoménu a problematice písma se věnuje dodnes. Stal se tak nejdůslednějším českým představitelem tohoto výtvarného směru. 

Letrismus byl součástí informelu - umění vyjadřující spontánnost projevu a svobodu. Kompozičně pracuje Informel s nejjednoduššími abstraktními tvary, které expresivně dotváří. Informel je spojován s uměním Art Brut. Umělci čerpali inspiraci ve své mysli. V Čechách je za blízkou Informelu pokládána například zralá tvorba malíře Mikuláše Medka. Výrazným představitelem informelu z našeho regionu je Antonín Tomalík, rodák z Jablunkova. 

Výstava ve Výtvarném centru Chagall chce na některé uváděné tendence a především na jejich představitele a charakteristická díla poukázat co nejširším výběrem a široké veřejnosti představit především dvojrozměrné artefakty v grafických a malířských technikách. Na výstavě se tak setkáme s díly Naděždy Synecké, Emanuela Ranného, Dany Puchnarové, Kamily Ženaté, Jaroslava Ruska, Eduarda Ovčáčka, Bereniky Ovčáčkové, Jaroslava Kaisera, Pavla Roučky, Václava Zikmunda, Jaroslava Kováře, Vladimíra Vašíčka, Karla Demela, Ladislava Čepeláka, Vladimíra Suchánka, Naděždy Plíškové a celé řady dalších autorů. Výstava nabídne možnost shlédnout více jak pět desítek grafických děl významných českých autorů: L. Čepeláka, C. Boudy, M. Švabinského, E. Ovčáčka, J. Kristoforiho, F. Buranta, J. Zrzavého, Vl. Suchánka D. Puchnarové, J. Neuwirta, J. Odrášky, P. Hlavatého a mnohých dalších. 


Výběr z vystavovaných uměleckých děl

Výběr je pravidelně aktualizován a doplňován.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

V případě zájmu o umělecké dílo klikněte na "KOUPIT". 

Neváhejte nás kontaktovat a to buď mailem na adresu chagall@chagall.cz nebo telefonicky. 

Eduard Ovčáček

PÍSMOVÉ POLE

serigrafie, 54 × 41 cm, signováno, 2015

 

cena: 4 900 Kč

 

                           


 

 

Eduard Ovčáček

KONSTALACE

serigrafie, 55 × 40 cm, signováno, 2015

 

cena: 4 900 Kč

 

              

               


 

 

Eduard Ovčáček

KONSTALACE

serigrafie, 51 × 37 cm, signováno, 2015

 

cena: 4 900 Kč

 

               

 


 

 

 

Eduard Ovčáček

KONSTALACE

serigrafie, 47 × 37 cm, signováno, 2015

 

cena: 4 900 Kč

 

                     


 

Eduard Ovčáček

KONSTALACE

serigrafie, 45 × 40 cm, signováno, 2015

 

cena: 4 900 Kč

 

     


 

 

Jaroslav Kapec

ČERNÁ DIAGONÁLA

serigrafie, 55 × 37 cm, signováno, 1995

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

Josef Drha

DÍVKA S RŮŽÍ

linoryt, 40 × 24 cm, signováno, 1984

 

cena: 1 900 Kč

 

                           


 

 

Emanuel Ranný

STOPY

suchá jehla, 90 × 70 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

              

               


 

 

Emanuel Ranný

STOPY II.

suchá jehla, 90 × 70 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

               

 


 

 

 

Berenika Ovčáčková

EROTIKA

serigrafie, 65 × 80 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

                     


 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

     


 

 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN II.

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN III.

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN IV.

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

       

       


 

 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN V.

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

     

       


 

 

Jan Konůpek

Z CYKLU DON JUAN VI.

lept, 24 × 19 cm, signováno, 1920

 

cena: 1 200 Kč

 

               


 

 

Čestmír Suška

PROSTOR

litografie, 55 × 55 cm, signováno, 1993

 

cena: 2 500 Kč

 

       

 

 

 

Rudolf Fila

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 30 × 24 cm, signováno 

 

cena: 2 100 Kč

 

       


 

 

 

Petr Hampl

PĚNA

akvatinta, 38 × 60 cm, signováno

 

cena: 2 700 Kč

 

             

 


 

 

 

Ota Janeček

DÍVKA I.

lept, 20 × 15 cm, signováno

 

cena: 5 300 Kč

 

       

               

 


 

Ota Janeček

DÍVKA II.

lept, 20 × 15 cm, signováno

 

cena: 5 300 Kč

 

     


 

 

Ota Janeček

DÍVKA III.

lept, 20 × 15 cm, signováno

 

cena: 5 300 Kč

 

     


 

 

Karel Demel

ÚTĚK

suchá jehla, 31 × 47 cm, signováno 

 

cena: 6 000 Kč

 

       


 

Jiří Švengsbír

PRAHA

serigrafie, 27 × 32 cm, signováno

 

cena: 2 200 Kč

 

       


 

Olga Vyleťalová

ANDĚL

serigrafie, 26 × 18 cm, signováno, 1994

 

cena: 1 500 Kč

 

           


 

 

Pavel Roučka

V POHYBU

litografie, 55 × 40 cm, signováno

 

cena: 2 500 Kč

 

      


 

 

Josef Velčovský

HŘBITOV

litografie, 23 × 15 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

     

       

 

  

 

Jan Souček

WEEKEND

lept, 32 × 25 cm, signováno 

 

cena: 2 500 Kč

 

       


 

 

 

Jan Souček

REGIO SOLIS

lept, 30 × 24 cm, signováno 

 

cena: 2 300 Kč

 

               

 


 

 

 

Albín Brunovský

LÁSKA

lept, 8 × 5 cm, signováno 

 

cena: 3 000 Kč

 

               

 


  

Albín Brunovský

PANENKY

lept, 11× 7 cm, signováno 

 

cena: 8 000 Kč

 

                


 

Albín Brunovský

A FEW MINUTES ZERO

lept, 10× 7 cm, signováno 

 

cena: 8 000 Kč

 

       


 

 

Albín Brunovský

DO ČERTA

lept, 14 × 10 cm, signováno 

 

cena: 17 000 Kč

 

     


 

 

Jiří Neuwirt

EROTIKA

serigrafie, 76 × 50 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

         

 


 

 

Zbyněk Janáček

POCTA ROTHKOVI

serigrafie, 41 × 41 cm, signováno

 

cena: 3 500 Kč

 

       

  


 

 

Jiří Bouda

Z CYKLU LOKOMOTIVY

litografie, 9 × 16 cm, signováno 

 

cena: 1 700 Kč

 

       


 

 

Jiří Bouda

Z CYKLU LOKOMOTIVY III.

litografie, 9 × 16 cm, signováno 

 

cena: 1 700 Kč

 

     

 

 

 

Dana Puchnarová

MODRÁ SFÉRA

kombinovaná technika, 65 × 50 cm, signováno 

 

cena: 3 000 Kč

 

       

 

 

 

Dana Puchnarová

ČERVENÁ SFÉRA

kombinovaná technika, 65 × 50 cm, signováno 

 

cena: 3 000 Kč

 

       

                        


 

 

Zbyněk Janáček

POCTA ROTHKOVI II.

serigrafie, 41 × 41 cm, signováno

 

cena: 3 500 Kč

 

               

               


 

 

Bohumil Eliáš st.

DUHA

litografie, akvarel, 80 × 70 cm, signováno 

 

cena: 2 500 Kč

 

               

 


 

 

 

M. H. Štecherová

EINSTEINŮV MOZEK

kombinovaná technika, 35 × 30 cm (tisková plocha), signováno PD, 1998
volný list, 7/16

 

cena: 2 000 Kč

 

      


 

Vojtech Kolenčik

STENA II.

kombinovaná technika, 51,5 × 36 cm (tisková plocha), signováno PD, 1989
volný list, 11/25

 

cena: 1 700 Kč

 

     


 

 

M. H. Štecherová

JASNÁ CHVÍLE

kombinovaná technika, 50 × 27,5 cm (tisková plocha), signováno PD, 1998
volný list, 3/16

 

cena: 2 200 Kč

       


 

 

Zdeněk Mlčoch

POSLEDNÍ PADLÍ

litografie, 44 × 33 cm (tisková plocha), signováno PD, 1993
volný list, 2/20

 

cena: 1 200 Kč

 

                

       


 

 

Rostislav Novák

NAHORU A DOLŮ

litografie, 84 × 61 cm (tisková plocha), signováno PD, 1998
volný list, 2/30

 

cena: 1 800 Kč

 

               

       


 

 

Jana Jemelková

LEOŠ JANÁČEK: V MLHÁCH

kombinovaná technika, 48 × 34 cm (tisková plocha), signováno PD, 1997
volný list 

 

cena: 3 000 Kč

 

           


 

 

 

Milan Knížák

BEZ NÁZVU

kombinovaná technika, 27 × 39 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

               


 

 

Svatoslav Böhm

KOMPOZICE V MODRÉM

serigrafie, 22 × 22 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

         

 

 

 

 

Pavel Horák

MOSTECKÉ VĚŽE

litoofset, 33 × 28 cm, signováno

 

cena: 1 700 Kč

 

               

 


 

 

 

Radan Vágner

TŘI PÁRY KŘÍDEL

linoryt, 29 × 20 cm, signováno

 

cena: 2 200 Kč

 

                    

 


 

Pavel Pištělka

STARÝ OSEL

litografie, 15 × 10 cm, signováno 

 

cena: 1 200 Kč

 

       


 

Josef Fojtík

NOSTIGMA

lept, 20 × 15 cm, signováno 

 

cena: 1 500 Kč

 

           


 

 

Jindřich Wielgus 

DÍVKA

dřevoryt, 31 × 21 cm, signováno PD, 1968

 

cena: 1 900 Kč

 

         

       

 

 

 

Karel Lokvenc

BEZ NÁZVU

litografie, 18 × 11 cm, signováno 

 

cena: 900 Kč

 

       


 

 

 

Jan Souček

ČTYŘI STAVY KRAJINY

lept, 28 × 38 cm, signováno, 1978

 

cena: 1 700 Kč

 

               

 


 

 

 

Albín Brunovský

LETNÍ PŘEDSTAVA

lept, 10 × 13 cm, signováno 

 

cena: 10 000 Kč

 

               

 


 

Vladimír Remčín

HUMOR

litografie, 12 × 10 cm, signováno 

 

cena: 700 Kč

 

                


 

 

Jaroslav Kovář

BEZ NÁZVU

lept, 47 × 49 cm, signováno, 1994

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

 

Jaroslav Kaiser

FLORA

serigrafie, 49 × 35 cm, signováno

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

 

Jana Glasňáková

HNÍZDO

serigrafie, 60 × 40 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

       

  


 

 

Josef Odráška

KAMENY

suchá jehla, 45 × 32 cm, signováno 

 

cena: 1 500 Kč

 

       


  

Jan Souček

REGIO SOLIS II.

lept, 30 × 24 cm, signováno 

 

cena: 2 300 Kč

 

       


 

Ludmila Jiřincová

NÁPRSTNÍK

litografie, 12 × 9 cm, signováno

 

cena: 2 400 Kč

 

                           


 

 

Karel Vik

ZOLLAMT

dřevoryt, 14 × 14 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

              

               


 

 

Karel Vik

MENGUŠOVSKÉ SKÁLY

dřevoryt, 16 × 12 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

               

 


 

 

 

Karel Vik

Z CYKLU ČESKÁ KRAJINA

dřevoryt, 27 × 31 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

                     


 

Karel Vik

Z CYKLU ČESKÁ KRAJINA II.

dřevoryt, 27 × 31 cm, signováno

 

cena: 1 200 Kč

 

     


 

 

Josef Pajas

ZLATNÍK

akvatinta, 13 × 17 cm, signováno

 

cena: 700 Kč

 

       


 

 

Vladimír Silovský

PORTRÉT

litografie, 16 × 13 cm, signováno 

 

cena: 700 Kč

 

       


 

 

Jan Grmela

TRILOBIT

suchá jehla, 16 × 12 cm, signováno

 

cena: 1 300 Kč

 

       

       


 

 

Hermína Melicharová

CENTRUM

dřevořez, 28 × 23 cm, signováno

 

cena: 2 700 Kč

 

     

       


 

 

Jaromír Brabenec

KOMPOZICE

kombinovaná technika, 36 × 24 cm, signováno

 

cena: 2 100 Kč

 

               


 

 

Hermína Melicharová

HRADNÍ PANÍ

dřevoryt, 35 × 28 cm, nesignováno

 

cena: 3 500 Kč

 

          

       


 

 

Jana Kubínová

PROMĚNY

litografie, 35 × 52 cm, signováno

 

cena: 1 500 Kč

 

       


 

 

 

Jan Tichák

TORZO

serigrafie, 50 × 39 cm, signováno

 

cena: 2 100 Kč

 

             

 


 

 

Markéta Králová

STAV III.

lept, 40 × 30 cm, signováno

 

cena: 1 600 Kč

 

     


 

 

Josef Veselý

VE VĚTRU

lept, 26 × 35 cm, signováno

 

cena: 2 500 Kč

 

       


 

Jiří Neuwirt

MAT

akvatinta, 27 × 18 cm, signováno

 

cena: 2 100 Kč

 

       


 

Václav Zikmund

BEZ NÁZVU

suchá jehla, 24 × 21 cm, signováno, 1976

 

cena: 2 000 Kč

 

           


 

 

Zdena Oberthorová

JINÉ SVĚTY

litografie, 40 × 27 cm, signováno

 

cena: 1 000 Kč

 

      


 

 

 

Jaroslav Chudomel

KRAJINA

dřevořez, 50 × 70 cm, signováno, 1981

 

cena: 1 200 Kč

 

               

 


   

Milan Ressel

CIVILIZACE

litografie, 40 × 53 cm, signováno, 1970

 

cena: 2 600 Kč

 

                


 

 

Kamila Ženatá

KAMENY

suchá jehla, 65 × 50 cm, signováno, 1991

 

cena: 2 500 Kč

 

     


 

 

Lenka Vojtová

ROZJÍMAVÁ HLAVA

lept, 49 × 38 cm, signováno 

 

cena: 2 000 Kč

         

 


 

 

Jiří Neuwirt

PŮLNOČNÍ RYBÁŘ

serigrafie, 40 × 32 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

       

  


  

 

Josef Drha

KOJÍCÍ MATKA

linoryt, 32 × 23 cm, signováno, 1984

 

cena: 1 400 Kč

 

       


 

 

Helena Salichová

Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ

dřevořez, 47 × 20 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

               

 


 

 

 

Helena Salichová

Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ II.

dřevořez, 47 × 20 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

      


 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA I.

suchá jehla, 24 × 15 cm, signováno, 1998

 

cena: 1 500 Kč

 

     


 

 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA II.

suchá jehla, 24 × 15 cm, signováno, 1998

 

cena: 1 500 Kč

       


 

 

Lucie Raškovová

SMRT BIBLIOMANA III.

suchá jehla, 24 × 15 cm, signováno, 1998

 

cena: 1 500 Kč

 

                

       


 

 

Aleš Navrátil

JIŽ STAŘÍ ŘEKOVÉ

linoryt, 87 × 62 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

               

       


 

 

neurčený autor

DÍVKA A SLUNCE

serigrafie, 80 × 60 cm, signováno 

 

cena: 1 500 Kč 

 

       


 

 

 

neurčený autor

TOTEM

serigrafie, 80 × 60 cm, signováno 

 

cena: 1 500 Kč 

 

 

         


 

 

neurčený autor

V BARU

serigrafie, 80 × 60 cm, signováno 

 

cena: 1 500 Kč

 

         

 

 

Helena Salichová

PTAČÍ RÁNO (Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ)

dřevořez, 47 × 27 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

          


 

Milan Zezula

Z OSTRAVY

litografie, 20 × 35 cm, signováno 

 

cena: 600 Kč

 

       


 

 

Jaroslav Kovář

BEZ NÁZVU

lept, 48 × 50 cm, signováno, 1994
číslováno 5/7

 

cena: 4 500 Kč

 

       


  

 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ

kombinovaná technika, 80 × 60 cm, signováno 

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

Jan Jemelka

SVATÁ MARIA

dřevořez, 40 × 50 cm, signováno, 199462

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

Jan Jemelka

SVATÁ MARIA – LET

dřevořez, 40 × 50 cm, signováno, 199462

 

cena: 3 000 Kč

 

           


 

 

Jaroslav Rusek

FRAGMENTY ARCHÍVŮ II.

kombinovaná technika, 80 × 60 cm, signováno 

 

cena: 2 000 Kč

 

         

       

 

 

 

Zdeněk Mlčoch

ULIČKA ALCHYMISTŮ

litografie, 60 × 43 cm, signováno 

 

cena: 3 000 Kč

 

       


  

 

 

Jan Hablauztz

FIGURY

serigrafie, 37 × 37 cm, signováno 

 

cena: 1 200 Kč

 

               

 


 

 

 

Helena Salichová

Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ

dřevořez, 50 × 21 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

               

 


 

Irena Kačorová

MANOSCRITTO

serigrafie, 53 × 70 cm, signováno, 2000

 

cena: 2 000 Kč

 

                


 

 

Milan Zezula

OSTRAVA

linoryt, 26 × 50 cm, signováno 

 

cena: 600 Kč

 

       


 

Helena Salichová

Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ

dřevořez, 50 × 21 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

       


 

 

Helena Salichová

AMAZONKA (Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ)

dřevořez, 50 × 21 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

       


 

 

Helena Salichová

ÚSMĚV (Z CYKLU SKRYTÉ VE DŘEVĚ)

dřevořez, 50 × 21 cm, signováno

 

cena: 800 Kč

 

       

  


 

 

Jaroslav Sůra

OBĚŤ

serigrafie, 42 × 30 cm, signováno, 1987

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

 

Iva Fialová

HLAVA

linoryt, 45 × 37 cm, signováno, 1992

 

cena: 800 Kč

 

       


 

Eva Vlasáková

NA MOSTĚ PŘES ROZBOUŘENOU ŘEKU

kombinovaná technika, 50 × 40 cm, signováno

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

 

Karel Beneš

MASOPUST

litografie, 50 × 40 cm, signováno, 1990

 

cena: 3 000 Kč

 

       


 

 

Helena Salichová

PODZIM

linoryt, 70 × 50 cm, signováno

 

cena: 1 500 Kč

 

       

  


 

 

Iva Vymazalová

OSTRAVA

linoryt, 60 × 40 cm, signováno

 

cena: 500 Kč

 

       


 

 

Miroslav Adámek

KRUŽÍTKO

serigrafie, 80 × 60 cm, signováno

 

cena: 2 000 Kč

 

       


 

 

© Chagall 2018