Publikace

 

Ve své vydavatelské činnosti se Výtvarné centrum Chagall zaměřuje na umělecké publikace, především z oblasti výtvarného umění, ale i hudby a poesie. Stěžejním programem je zpracování a vydávání publikace Slovník českých a slovenských výtvarných umělců v období od roku 1950 po současnost, který navazuje na Tomanův Slovník československých výtvarných umělců. Vydáno bylo jednadvacet dílů - první díl  písmeno A-Č, druhý díl písmeno D-G, třetí díl písmeno H, čtvrtý díl písmeno CH-J, díl pátý Ka-Kom, šestý díl písmeno Kon-Ky, sedmý díl písmeno L-Mal, osmý díl písmeno Man až Miž, devátý díl Ml - Nou a díl desátý Nov-Pat, díl jedenáctý Pau-Pop, díl dvanáctý Por-Rj, díl třináctý Ro-Se, díl čtrnáctý Sh - Sr, díl patnáctý St - Šam, díl šestnáctý Šam - Šta, díl sedmnáctý Šte - Tich, díl osmnáctý Tik-U, díl devatenáctý V-Vik, díl dvacátý Vil - Vz a konečně poslední díl základní řady písmeno W - Ž. 

Naše publikace "Slovník českých a slovenských výtvarných umělců" získala v konkurenci 74 titulů hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2011 .

Soutěž každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů. Více na: http://www.jtpunion.org/spip/

V minulosti byly vydány monografie o výtvarných umělcích Jaroslavu Kapcovi, Vladimíru Vašíčkovi, Aljo Beranovi a Karlu Říhovském. Z výtvarných titulů to dále byly např. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců.

Mimo výtvarnou oblast bylo vydáno 8 sbírek poezie, např. Karel Šer: Ještě se nám zdává, Petr Holý: Černá hodina a další a Melodie vzpomínek Vladimíra Brázdy.

 

Ukázky textu

text1.JPG (94103 bytes)

text2.GIF (249855 bytes)

text3.GIF (278274 bytes)

 


 

Další publikace

 

Petr Pavliňák: František Cundrla – krajiny zadumané modři

 

Chagall Ostrava, 2018

František Cundrla - malíř, kreslíř, ilustrátor a pedagog - patří k nejvýraznějším osobnostem české výtvarné kultury 2. poloviny dvacátého století. Jeho život a tvorba je spjata s rodnou Strážnicí a Slováckem, kde čerpal inspiraci pro svou tvorbu. Podílel se na výchově mladé generace výtvarníků a architektů, pedagogicky působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a od roku 1981 na ČVUT v Praze, v letech 1987 – 2009 byl docentem v Ústavu výtvarné tvorby na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Rozsah 108 stran, 130 barevných obrazových příloh.

Prodejní cena: 399 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

    


Petr Pavliňák: Jindřich Otipka – malíř a pedagog

 

Chagall Ostrava, 2018

Jindřich Otipka - malíř a pedagog - patří k výrazným osobnostem výtvarného života druhé poloviny dvacátého století na Ostravsku. Jeho život a tvorba je spjata s moravskoslezským krajem, odkud především čerpal inspiraci pro svou tvorbu, a kde pedagogicky působil na Střední uměleckoprůmyslové škole stavební, vedl obor propagační výtvarnictví. Rozsah 108 stran, 100 barevných obrazových příloh.

Prodejní cena: 395 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

    


Petr Pavliňák: Strážnice a výtvarné umění

 

Chagall Ostrava, 2018

Kniha strážnického rodáka PhDr. Petra Pavliňáka mapuje vývoj výtvarného umění Strážnice a strážnického regionu – architektury, sochařství, malířství a dalších oborů – od nejstarších dob až po současnost. Kniha obsahuje barevné obrazové přílohy  a slovník autorů. Rozsah 224 stran.

Prodejní cena: 395 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

    


Květoslav Kubala: Mizející Ostrava 2015

 

nástěnný kalendář

Chagall Ostrava, 2014

V rámci  projektu o významném ostravském fotografovi Květoslavu Kubalovi byl vydán také nástěnný obrazový kalendář na rok 2015 s reprodukcemi fotografií Květoslava Kubaly.

    


Květoslav Kubala: Mizející Ostrava II

 

Chagall Ostrava, 2014

Je výstavním a vydavatelským projektem Výtvarného centra Chagall, který navazuje na úspěšný projekt z roku 2012 a chce na další obrazové dokumentaci významného ostravského fotografa Květoslava Kubaly přiblížit široké veřejnosti historii Ostravy v období od konce druhé světové války až po rok 2000.

Prodejní cena: 499 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

    


Květoslav Kubala: Mizející Ostrava

Chagall Ostrava, 2012

Kniha formátu 215 x 235 mm, rozsahu 280 stran tištěných na křídě, přináší na 240 celostránkových fotografiích široké veřejnosti historii Ostravy v období od konce druhé světové války až po rok 2000.  

 


Alena Malá, Petr Pavliňák: Signatury českých a slovenských 

výtvarných umělců

Chagall Ostrava, 2010

Kniha autorů Aleny Malé a Petra Pavliňáka na 320 stranách přináší 4 160 signatur a monogramů českých a slovenských autorů od nejstarších dob až po současnost.

 

Prodejní cena 495 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

    


Petr Pavliňák: Antonín Hála - Příběh zmařeného talentu

Chagall Ostrava, 2009

 


Petr Pavliňák: Helena Salichová

Chagall Ostrava, 2009

Výtvarné centrum Chagall vydalo rozsáhlou monografii pojednávající o životě a tvorbě této významné slezské umělkyně. Na 400 stranách a s 1680 reprodukcemi podrobně mapuje malířskou, grafickou, kreslířskou a ilustrační tvorbu, věnuje se literární i etnografické práci. Kniha obsahuje soupisy grafického a ilustračního díla a přehledy malířské a kreslířské tvorby.

Prodejní cena: 450 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.


Helena Salichová - 2010

nástěnný kalendář

V rámci rozsáhlého výstavního projektu o Heleně Salichové byl vydán také nástěnný obrazový kalendář s reprodukcemi děl Heleny Salichové.


Tam za tou duhou...

Dopisy Miloše Kopeckého do Ameriky a fotografie Jerryho Pasternaka

Chagall Ostrava, 2004

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

 


Josef Maliva : Vladimír Vašíček

Chagall Ostrava, 1993

publikace1.JPG (20874 bytes)

Petr Holý : Jaroslav Kapec - Hledání universa

Chagall Ostrava, 1992

publikace2.JPG (14929 bytes)

Karel Šer : Umění portrétu Františka Krasla

Chagall Ostrava, 1994

publikace14.JPG (19224 bytes)


Božena Nováková- Uprková : Besedy s Jožou Uprkou

ÚLK Strážnice, Chagall Ostrava, 1996

 

Knihu můžete zakoupit přímo ve Výtvarném centru Chagall, anebo objednat telefonicky či e-mailem.

 

publikace3.JPG (18457 bytes)

Karel Šer : Karel Říhovský

Chagall Ostrava, 1997

publikace4.JPG (15095 bytes)

Věra Beranová : Aljo Beran

Chagall Ostrava, 2000

publikace5.JPG (14268 bytes)

Vladimír Brázda : Melodie vzpomínek

Chagall Ostrava, 1994

publikace7.JPG (15662 bytes)

Karel Šer : Ještě se nám zdává

Chagall Ostrava, 1995

publikace8.GIF (38603 bytes)

Petr Holý : Snědá hodina /výbor poezie/

Chagall Ostrava, 1994

publikace9.GIF (41655 bytes)

Petr Holý : Triptych

Chagall Ostrava, 1993

publikace10.JPG (10684 bytes)


Karel Šer : Lamentosa

Chagall Ostrava, 1995

publikace11.GIF (16585 bytes)


Petr Holý : Lejno, aneb sůl země

Chagall Ostrava, 1997

publikace12.JPG (12106 bytes)


Petr Holý : Modlitby a žízně, České pašije, Sbohem mé město

Chagall Ostrava, 1995

publikace13.JPG (7955 bytes)


Petr Holý : Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš

Chagall Ostrava, 2001

 

publikace15.JPG (20872 bytes)


Katalogy

Výtvarné centrum Chagall vydává k vybraným výstavám katalogy formátu A4, v rozsahu minimálně čtyř stran, tištěných obvykle černobíle a u významných akcí barevně.

     Doposud byly vydány následující katalogy :


A

Adámek Karel

Milan Knížák

B

Baran Edgar
Beránek Václav
Bartek Vojtěch - Můj fotografovaný svět
Bielecki Jiří
Bienále české grafiky
Bienczycka Eva
Bílek Miroslav

Č

Čepelák Ladislav a jeho žáci
Český a slovenský kreslený humor

D

Dalí Salvador
Dobeš Antonín
Domiter Jaroslav
Dratva Jiří

E

Edwards Richard Powel

ovcacek.JPG (14630 bytes)

F

Faltýnek Leoš
Filandr Václav

G

Grabovský Miroslav
Graffiti Art Ostrava 1999

H

Hanke Jiří - fotografie

jirku.JPG (13012 bytes)

Hartinger Jilji
Hlavička Tomáš
Holas Miroslav
Holík Jiří

CH

Chrásková Jana

I

Irwin Jed

J

Jirků Boris

K

Karwot Jan  

Via Dolorosa

Knížák Milan
Kodeš Oldřich
Kolodziejczyk Lech
Košárek Stanislav
Kovařík Slavoj
Krasl František
Kracík Petr
Krčil Bohumil "Bob"
Ksandrová Šárka
Kukla Michael

L

Lamr Aleš
Liesler Josef
Liberda Bronislav

František Štorek

Lundberg Peter Staffan
Lysková- Petržílková Jolanta

M

Malchárek Emil
Marková Libuše
Mazurová Taťána
Mocek Jiří
Mžyk Josef

N

Neuwirt Jiří
Neuwirt Vladimír
NOVÁ ČESKÁ MALBA
Novický Josef

O

Odráška Josef
Oliva Otmar
OSTRAVA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Jaroslava Pešicová

Ovčáček Eduard

P

Pařízek Jan
Pavliňák Petr
Pawera Martin
Pešicová Jaroslava
Pivovarská Jana

R

Rajlich Jan st.
Rajlich Jan ml.
Ryšavý Jiří

Ř

Říhovský Karel

S

Samek Jan
Salichová Helena
Sedlík Petr
Sibinský Jiří

v4.JPG (20952 bytes)

Schäferová Alena
Schnucker Roman
Skupina 4
Skupina 42
Skupina A13
Skupina CHAGALL
Skupina Nová věc
Skupina Parazol
Skupina Trasa
Smalty
Současná česká grafika
Srovnalová Jitřenka

Š

Šalamoun Jiří
Šípoš Václav
Šmek Josef
Španělští malíři Pařížské školy

pavlinak.JPG (14471 bytes)

Šplíchal Jan - fotografie
Štefková Dagmar
Štorek František

V

Vahalíková Jitka
Velčovský Josef
Via Dolorosa
Vojtek Antonín
Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky

W

Wagner Ladislav Maria
Wyrva Radomír

X

Xaus

 

Hlavní menu


© Chagall 2018